Aqua-Grupa SBS, 65-124 Zielona Góra, Marii Curie-Sklodowskiej. 25,  Polska
Reprezentowany przez: Mariusz Pupin

In English/ Englischsprächige Vertreter: Marius, +48 731 076 530

Zarząd

Nodolini s.n.c

via C. Iotti, 55

42045 - Luzzara (RE)

Producent

Kontakt:
Mariusz 
tel. 693 053 015

e-mail: nawadnianie@aqua.net.pl

Aqua-Grupa SBS sp. z o.o.

65-124 Zielona Góra

M. Curie-Skłodowskiej 25

Polski dystrybutor