Nowe produkty w ofercie

Systemy antyprzymrozkowe

Nawadnianie służy do powstrzymania szkód spowodowanych przez mróz, w tym przypadku niezależnie od tego, czy woda jest wystarczająco dostępna jako czynnik wzrostu. Nawadnianie przeciw zamarzaniu może wystąpić, na przykład, w wrażliwych wiosennych uprawach, takich jak truskawki, młode ziemniaki, winorośle i uprawy owoców.

Oferujemy nowoczesne systemy wiążące kurz

W przemyśle drzewnym nawadnianie odbywa się w celu konserwacji drewna pozyskiwanego i przechowywanego w tzw. mokrym magazynie i w przemyśle budowlanym, na przykład w celu związania pyłu podczas prac rozbiórkowych. Tutaj oferujemy również gamę produktów.

Źródło: Wikipedia i: zur Beregnung in Gartenbau oder Landwirtschaft: Ulrich Sachweh (Herausgeber): Der Gärtner, Band 1, Grundlagen des Gartenbaues. 5. Auflage, Ulmer, Stuttgart 1984, 2001, ISBN 3-8001-1184-5, S. 466 ff.