To Top

Nasze porady

Poczytaj o naszej pasji zraszaczy
Skontaktuj się. Chętnie będziemy z Tobą współpracować.

Seria zraszaczy elektronicznych: cechy i obsługa

Seria Nodolini "ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZRASZANIA" to rewolucja w nawadnianiu zraszaczami. Ta seria elektromechaniczna posiada elektronicznie programowalne zarządzanie i jest ono sterowane zdalnie. Jest to sterowanie, za pomocą którego można ustawić i zmienić kąt trajektorii strugi wody. Dzięki temu można nawadniać zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i regulować prędkość obrotową.

Jest możliwe rozpoczęcie nawadniania ze zraszaczem zorientowanym na wózek jezdny z automatyczną zmianą kierunku, możliwe są programy takie jak: stałe opady deszczu, różne opady na to samo pole, dostępne jest też archiwum programów. Ponadto, aby rozwiązać wszelkie możliwe problemy, umożliwiono różne cykle nawadniania.

Głównymi cechami tych zraszaczy są:

 • GSM: WYSYŁA SMS-Y W RAZIE PROBLEMÓW, ZA POMOCĄ SMSÓW MOŻNA KONTROLOWAĆ WSZYSTKIE FUNKCJE ZRASZACZA.
 • TYLKO REGULACJA KĄTA WIATRU: DLA DOBRYCH OPADÓW DESZCZU NAWET PRZY SILNYM WIETRZE.
 • GPS (INTELIGENTNE NAWADNIANIE): PO ZMAPOWANIU POLA DO NAWADNIANIA ZA POMOCĄ PILOTA, MOŻNA NAWADNIAĆ NIERÓWNE POLA BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH USTAWIEŃ.

Jesteśmy pewni, że nasz produkt będzie skutecznie spełniać  potrzeby nowoczesnego rolnictwa.

Zraszacze elektroniczne: cechy

Rysunek poniższy posiada numerację grafik. Rysunki 1 i Rys. 2 są objaśnione pod tym napisem. Część z wykresami jest objaśniona poniżej rysunku:

Rysunek 1. (Fig. 1)

 • Automatyczny cykl wsteczny dla maszyn z własnym napędem 
 • A- Obszar nienawadniany

Rysunek 2. (Fig. 2)

 • Przykładowa zmiana prędkości nawadniania dla zraszaczy kątowych i różne opady deszczu

 

Opis do rysunku dwóch wykresów powyżej:

 • Automatyczna kontrola opadu: wykres opadu zraszacza na maszynach samojezdnych jest jak na (rys.3): więcej wody w obszarze centralnym.
 • Dysza elektroniczna zwiększa prędkość w obszarze centralnym i krok po kroku zmniejsza prędkość pod koniec kątów dla stałych opadów deszczu. (rys. 4)

 

Główne cechy:

 1. Niskie napięcie- 12V- działa wodnego.
 2. Cały system jest sterowany za pomocą jednej elektronicznej jednostki sterującej, zamontowanej na zraszaczu/ irygatorze.
 3. Zarządzanie może być zaprogramowane od początku i zmodyfikowane podczas pracy za pomocą pilota wielofunkcyjnego który jest zakodowany dla każdego zraszacza w systemie nawadniania.
 4. Mechaniczne rozmieszczenie zespołu nawadniającego nie jest konieczne.
 5. Po ustaleniu początkowego punktu, jeden lub dwa kąty nawadniania- zarówno w prawo i w lewo - mogą być ustawione.
 6. Zakres prędkości obrotowej jest regulowany i niezależny dla każdego z kątów obrotu- w prawo lub w lewo. (RYS. 2- na grafice powyżej)
 7. Cykl nawadniania z systemem automatycznej inwersji (zawracania, odbijania) dla maszyn samobieżnych jest niezbędny, gdy są one umieszczone w pobliżu ulic i na terenach ograniczonych przeszkodami, terenach czymś zamkniętych.

Dane, które należy wprowadzić, to..:

 • 1) Zasięg zraszaczy (metry)
 • 2) Czas wstępnego zatrzymania maszyn samobieżnych (w minutach)
 • 3) Prędkość nawijania węża na maszynach samobieżnych (m/godz.)

Dalsze cechy:
Główną cechą jest - aby mieć w pierwszej części cyklu: kierunek nawadniania odwrotny (w kierunku maszyny do jazdy samobieżnej) i tym samym szybko zmienić go w kierunku strefy przyłączy: rur czy węży.
Duża prędkość pozwala na najmniejsze ilości nawadniania przypadające na teren, na którym wózek deszczowni samobieżnej ma się poruszać do tyłu.
α i β (RYS. 1) są regulowane w zakresie szerokości, prędkości startu i powrotu oraz- czasu. Czas ów może być ustawiony przez użytkownika, który to czas może zmieniać się z narożnika do narożnika nawadnianego obszaru.

Opis systemu GSM

GSM zainstalowany na naszych zraszaczach dostosowany jest do pracy w 3 pasmach - jest to nowoczesny trzypasmowy GPSR (TRI-BAND GPRS), który będzie automatycznie wysyłał wiadomości SMS w celu zgłoszenia wszelkich awarii i usterek, to jest:
- ALARM NISKIEGO NAPIĘCIA BATERII
- ALARM CIŚNIENIA WODY
- ALARM PRZEWRACAJĄCEGO SIĘ ZRASZACZA
- ALARM BŁĘDU SILNIKA OBROTOWEGO
- USTERKA TRAJEKTORII LOTU WYWOŁANA PRZEZ SILNIK- ALARM
- ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA: OGÓLNY ALARM O USTERCE

Wysyłając SMS-a, wiadomości STATUS mogą być przyjmowane przez użytkownika systemu w odpowiedzi na wysłane zapytanie do zraszacza:
- NUMER SERYJNY ZRASZACZA
- STAN PRACY ZRASZACZA:
- CZEKANIE NA WODĘ
- NAWADNIANIE
- OGRANICZNIK ZRASZACZA
- NAPIĘCIE BATERII
- NAWADNIANIE ODWROTNE LUB BEZPOŚREDNIE
- CIŚNIENIE WODY
- MIERNIKI POWROTU WĘŻA DLA DESZCZOWNI PRZEJEZDNEJ
- KĄT OBROTU W LEWO LUB W PRAWO W STOPNIACH
- STOPNIE KĄTA TRAJEKTORII
- POŁĄCZONY Z SATELITĄ LUB ODŁĄCZANY GPS

Albo można otrzymać komunikat o pozycji:

 • Otrzymasz link i będziesz automatycznie skierowany do GOOGLE MAPS; w polu STATUS zobaczysz prawdziwą pozycję zraszacza na twojej ziemi/ powierzchni.

PIERWSZA FUNKCJA
KONTROLA POWROTU ZRASZACZA -AUTOMATYCZNA ZMIANA Z TRYBU ODWRÓCONY DO BEZPOŚREDNIEGO TRYBU NAWADNIANIA

1) W przypadku ustawienia zdalnego sterowania, długość zasięgu zraszaczy w metrach powinna być wpisana. 

2) Po rozpoczęciu nawadniania, GPS kontroluje powrót w metrach, a osiągając zadaną długość zasięgu, umożliwia
zmianę cyklu nawadniania. Cykl zmieni się z odwrotnego do cyklu bezpośredniego.

Rysunek: Sterowana przez GPS automatyczna zmiana z cyklu odwróconego/ odwrotnego do cyklu bezpośredniego nawadniania

 

DRUGA FUNKCJA

INTELIGENTNE NAWADNIANIE

MAPOWANIE GPS- GPS MAPPING 

1) Operator musi wybrać pole MAPPING.
Operacja jest wykonywana za pomocą pilota służącego do zdalnej kontroli, obchodząc po obwodzie obszaru który ma zostać nawadniany.
2) Mapowanie jest następnie przekazywane do zraszacza poprzez sterowanie za pomocą pilota.
3) Po pozyskaniu danych zraszacz będzie potrafił rozpoznać przeszkody, które są nieprzeznaczone do bycia nawadnianymi, i stanie się to poprzez zmniejszenie kąta nawadniania w celu ich ominięcia.

Przetłumaczono z angielskiego

Lubisz to co widzisz? Zapisz sobie kopię - teraz.

Aqua-Grupa SBS © 2019

Aqua-Grupa SBS jest częścią Grupy SBS

Zaloguj się na swoje konto

Zaloguj się