Definicja nawadniania

Zraszanie odnosi się do  opryskiwania wodą na gruntach rolnych lub ogrodniczych

 

Cele zraszania:

Pokrycie zapotrzebowania na wodę roślin komercyjnych lub ozdobnych

Z powodu braku wody wydajność rolnictwa ulega zmniejszeniu

Woda jest potrzebnym czynnikiem wzrostu

 

Nawadnianie jest tylko jedną z kilku możliwych sztucznych metod podlewania. Nawadnianie powinno odbywać się tylko w nocy i we wczesnych godzinach porannych, w wysokich temperaturach powietrza mogą wystąpić straty spowodowane parowaniem.